Kinderdagverblijven

Professiepakket bestemt voor leidsters van kinderdagverblijven

Per 1 oktober 2016 zijn we gestart met het informeren van leidsters van kinderdagverblijven (0-4 jaar) door middel van professiepakketten.

Eén keer per kwartaal ontvangen alle kinderdagverblijf locaties die zich bij ons hebben aangemeld een professiepakket. Dit pakket is bestemd voor de leidsters en bevat voor hen relevante informatie en productsamples.

 

 

Wat bieden wij de fabrikanten/merken?

  • Een effectieve en kosten-efficiënte wijze van communicatie met leidsters van kinderdagverblijven en/of buitenschoolse opvang.
  • Productexclusiviteit in het professiepakket. In de omdoos zitten maximaal 4 verschillende producten.
  • Heldere kwartaalrapportages met het aantal zendingen en adressenlijst van de locaties die de productinformatie en samples hebben ontvangen.
  • Desgewenst kunnen we ook (online) onderzoek verzorgen onder de aangesloten kinderopvang-locaties om feedback te krijgen over de geleverde producten.

Klik hier voor onze tarieven.